Ομάδα Κίνησης & Αυτοσχεδιασμού

Η ομάδα ''Κίνησης & Αυτοσχεδιασμού" είναι μια ομάδα που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Βοτανικό Κήπο φέτος.

Η ιδέα για την δημιουργία της προέκυψε αρχικά από την επιθυμία και την ανάγκη των μελών της θεατρικής ομάδας του χώρου να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις τεχνικές της οργανωμένης κίνησης.

Παρόλα αυτά η ομάδα κίνησης και αυτοσχεδιασμού είναι πλέον ανοιχτή σε συμμετοχές ατόμων και εκτός της θεατρικής ομάδας.

Σκοπός της είναι να δοθούν στα μέλη της βασικές αρχές της οργανωμένης κίνησης (ανάλυση - σύνθεσή της) καθώς και του σύγχρονου χορού. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα επιχειρηθεί η αισθητηριακή και κιναισθητική ενεργοποίηση καθώς και η δημιουργική-αυτοσχεδιαστική κινητική έκφραση των συμμετεχόντων.


No comments:

Post a Comment