Ομάδα Νήματος


Η Ομάδα Νήματος του Βοτανικού Κήπου συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2012 με βασικό στόχο τη μετάδοση της γνώσης και των πρακτικών που αφορούν το νήμα και τις χρήσεις του, καθώς και τη δημιουργία χειροτεχνημάτων για την κάλυψη καθημερινών αναγκών ένδυσης.

Οι τεχνικές της υφαντουργίας, του πλεξίματος και της κεντητικής αποτέλεσαν καθημερινή πρακτική για τις νοικοκυρές τα παλαιότερα χρόνια ως άμεση ανάγκη για τη δημιουργία και τον καλλωπισμό του ρουχισμού και των υπολοίπων υφασμάτων που «έντυναν» το σπίτι. Με το πέρασμα των αγροτικών κοινωνιών στη βιομηχανική εποχή και την αστικοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, οι διαδικασίες παραγωγής τους βιομηχανοποιήθηκαν με αποτέλεσμα τη διακοπή της οικιακής ενασχόλησης με το νήμα.

Η Ομάδα Νήματος έχοντας μπει σε μια διαδικασία επανάκτησης της γνώσης, ενίσχυσης της ατομικής και συλλογικής δημιουργικότητας και αυτοδιαχείρισης της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου, κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα στη δημιουργία χειροποίητων χρηστικών αντικειμένων ένδυσης, κοσμημάτων και αξεσουάρ με τις τεχνικές του πλεξίματος με βελόνες και βελονάκι, την κομποδετική (μακραμέ) και τις βασικές αρχές της υφαντουργίας.


No comments:

Post a Comment