Tuesday, November 24, 2009

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Νοεμβρίου '09


Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Βοτανικού Κήπου για τον μήνα Νοέμβριο, κάνωντας κλικ πάνω στη εικόνα.

Εκδήλωση: Κατάργηση Φυλακών Ανηλίκων (23 Νοεμβρίου '09)

Εκδήλωση με θέμα:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Θα μιλήσουν:

Παναγιώτης Γεωργιάδης
Κρατούμενος - Μέλος της Πρωτοβουλίας
για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων

Πάνος Λάμπρου
Μέλος της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων

ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ 21:00

Sunday, November 15, 2009

Έναρξη Λειτουργίας του Χώρου

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 15/11/2009
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος

Ερώτηση: Τι είναι ο Βοτανικός Κήπος, με ποιες προοπτικές αποφασίστηκε η κατασκευή του και πως χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο;


Απάντηση: Είναι ένα έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο δε σχεδιάστηκε σωστά, αφού πήραν σαν πρότυπο το βοτανικό κήπο της Κοπεγχάγης χωρίς να λάβουν υπόψη τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να λειτουργήσει ποτέ ως Βοτανικός Κήπος.
Το γυάλινο κτίριο μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, είναι εντελώς κατεστραμμένο και παραπέμπει σε χωματερή. Κανείς δεν αναφέρεται πια στα υπέρογκα ποσά που δαπανήθηκαν για να κατασκευαστεί. Το βοηθητικό κτίριο τον τελευταίο μισό χρόνο έχει επίσης εγκαταλειφθεί και έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από βανδαλισμούς. Βρήκαμε ένα κτίριο διαλυμένο, γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες.

VOTANIKOS GARDEN 15/11/2009
Free Social Center

Question: What is the Botanical Garden, why was it constructed in the first place and how was it used by the municipality?

Answer: It is a work of the Ministry of Environment , which was not designed properly because they took as a model the botanical garden in Copenhagen without taking into account the Greek climatic conditions, thus it was unable to operate as a Botanical Garden.
The glass building is currently in poor condition, it is completely corrupted and seems like a landfill. Nobody refers to the exorbitant amounts spent to build it. The outhouse was also abandoned and has suffered serious damage from vandalism. We found a building dissolved, full of trash and gross.


Ερώτηση: Γιατί οδηγηθήκαμε στην κατάληψη?

Απάντηση:
Αποφασίσαμε να καταλάβουμε τα δύο αυτά διαλυμένα κτίρια για να τους δώσουμε ξανά ζωή, να τα μετατρέψουμε σε ένα χώρο πολιτισμικής δημιουργίας, οικολογικών – κοινωνικών δράσεων ,ανοιχτό σε όλη την κοινωνία. Ένα χώρο μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και ιδεοληπτικά προσχήματα! Έναν Ελεύθερο, Δημόσιο και Κοινωνικό Χώρο!

Question: Why did we occupy the building?

Answer: We decided to occupy these two dissolved buildings to give them life again, to turn them into a place of cultural creation, ecological - social activities, open to the whole society. A place away from ideological rigidity and obsessive pretenses! A Free, Public and Social Space!

Ερώτηση: Πώς θα λειτουργήσει ο «Βοτανικός Κήπος» ως Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος ?

Απάντηση:
Προτείνουμε σαν τρόπο λειτουργίας την άμεση δημοκρατία μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης.
Επιδιώκουμε να λειτουργήσει ο Βοτανικός ως χώρος καθημερινής συνάντησης, πολιτικής αναζήτησης και πολιτισμικής έκφρασης μέσα από:
• Εκδηλώσεις
• Κινηματογραφικές προβολές.
• Θεατρικές και Μουσικές Παραστάσεις.
• Εικαστικές Εκθέσεις.
• Μαθήματα (Θεάτρου, Σεναρίου, Σκηνοθεσίας, Μουσικής, Χορού, Ξένων Γλωσσών, Υπολογιστών , Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες και Ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές. )
Καλούμε την κάθε μία και τον καθένα να συμμετέχει στην διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου.

Question: How will the "Botanical Garden" work as a free social center?

Answer: We suggest  a mode of direct democracy through open assemblies in the context of self-organization and self-management.
We intend to function as daily meeting space, used for political and cultural expression through:
• Events
• Film screenings.
• Theatrical and musical performances.
• Visual art exhibitions.
• Lessons (Theatre, Screenplay, Direction, Music, Dance, Foreign Language, Computer Language to Greek immigrants and remedial instruction to students.)
We call on each and everyone to participate in the formation and operation of space.

Ερώτηση: Η κατάληψη του Βοτανικού Κήπου από τους πολίτες εμποδίζει τη λειτουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου Πετρούπολης, αλλά και των άλλων τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης που στεγάστηκαν στο βοηθητικό κτίριο του Βοτανικού;

Απάντηση:
Τα τμήματα ζωγραφικής και αγγειοπλαστικής εδώ και ένα χρόνο λειτουργούν σε άλλο κτίριο.
Η μη λειτουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου Πετρούπολης στο κτίριο του Βοτανικού, ή οπουδήποτε αλλού, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις αποφάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου.
Συγκεκριμένα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τους σπουδαστές του εργαστηρίου, το Θεατρικό Εργαστήρι είχε αλλάξει μορφή ενώ του είχαν αφαιρεθεί 2 από τις 5 ημέρες λειτουργίας του. Το 2006 έγινε προσπάθεια του Πολιτιστικού να διακοπούν τα μαθήματα του Εργαστηρίου και να γίνονται κάποια σεμινάρια προαιρετικής παρακολούθησης.
Αυτή η πρόταση είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση των σπουδαστών οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τις 2 χαμένες ημέρες μαθημάτων.
Το Μάιο του 2009 ανακοινώθηκε στους σπουδαστές του εργαστηρίου η ίδρυση και λειτουργία της επίσημης Δραματικής Σχολής του Δήμου ενώ δεν δόθηκε καμία επίσημη διαβεβαίωση για το ότι το εργαστήρι θα λειτουργήσει κανονικά.
Επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του πολιτιστικού κέντρου αναφέρονται οι ενάρξεις όλων των τμημάτων του Πολιτιστικού καθώς και της Δραματικής Σχολής, όμως δεν γίνεται πουθενά λόγος για την έναρξη του Θεατρικού Εργαστηρίου και όλα αυτά πολύ πριν την κατάληψη του κτιρίου.
http://www.pkdp.gr/site2/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=28&limit=9&limitstart=0 ).

Question: The occupation of the Botanical Garden of citizens prevents operation of the Theatre Workshop  of Petroupolis and other creative parts that were housed in the auxiliary building of the Botanical ?

Answer: The departments of painting and pottery is working in another building for the last year .
The failure of the Theatre Workshop of Petroupolis at the Botanical building , or anywhere else, resulted from  the decisions of the Cultural Centre.
Specifically in the last three years , according to the students of the workshop, the Theatre Workshop had changed form and had removed 2 of the 5 days of operation. In 2006 an attempt was made by the Cultural Center in order to interrupt the courses of the Theatre Workshop  and turn them into voluntary seminars.
This proposal led to strong opposition from students who were not able to gain back more days for courses.
In May 2009 the establishment and operation of the official Drama School of the City was announced to the students of the workshop while there was no formal assurance that the workshop will function normally.

Also on the official website of the cultural center the beginnings of all segments of the Cultural and the Drama School  were indicated, but nowhere was  there any indication that  the Theatre Workshop would start  and all of this happened  long before the occupation of the building.


Ο χώρος όπως τον βρήκαμε:

The venue as we found :Εμείς καλούμε όλες τις θεατρικές ομάδες, τους ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και όσους μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί μας, να διαμορφώσουν στο Βοτανικό έναν χώρο ελεύθερης και αδιαμεσολάβητης θεατρικής παιδείας και δημιουργίας.

Ανοιχτή Γενική Συνέλευση : κάθε Τρίτη στις 20.30

We invite all theater groups, people who love theater and those who can share their knowledge with us to formulate the Botanic an open forum and unmediated theatrical education and creation.


Open General Assembly: every Tuesday at 20.30