Παιδικό εργαστήρι Σαΐτα

Το παιδικό εργαστήρι του Β.Κ. λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων το εργαστήρι ασχολήθηκε με διδακτικά αντικείμενα όπως το θέατρο και τα εικαστικά, τη μουσικοκινητική αγωγή και τους υπολογιστές. Επίσης λάβανε χώρα προβολές παιδικών ταινιών, κουκλοθεατρικές ή θεατρικές παραστάσεις από θιάσους εκτός Βοτανικού Κήπου, ομάδα συμβουλευτικής γονέων, εκθέσεις ζωγραφικής και παραστάσεις από τα παιδιά του εργαστηρίου.

Το παιδικό εργαστήρι του Βοτανικού Κήπου από φέτος παύει τη λειτουργία του ως έχει και εξελίσσεται. Το όνομά του πια γίνεται Παιδικό Εργαστήρι Σαΐτα.

Η ιδέα
Εστιάζοντας στη συνεργασία, τόσο ανάμεσα στους συμμετέχοντες (παιδιά, γονείς) και τους εμψυχωτές όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους εμψυχωτές, σκεφτήκαμε και διαμορφώσαμε την ιδέα ενός διαδραστικού παιδικού εργαστηρίου σε όλα τα επίπεδα και τις σχέσεις. Δημιουργούμε μια ομάδα που απαρτίζεται από μία εκπαιδευτικό, μία εικαστικό και μία θεατρολόγο. Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι τρεις εμψυχώτριες θα συνεργάζονται στον ίδιο χώρο μαζί με τα παιδιά. Λόγος, εικαστικά και θέατρο θα αλληλεπιδρούν δημιουργικά ακολουθώντας τους ρυθμούς και τις ανάγκες της ομάδας των παιδιών, ενώ η διαδικασία και η θεματική θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να αναθεωρηθούν και να τεθούν στη βάση που θα προκύπτει από ολόκληρη την ομάδα (παιδιά και εμψυχωτές). Με λίγα λόγια, η διαδικασία και τα θέματα ισχύουν ως προτάσεις και αρχικό υλικό. Ο δρόμος είναι ο δρόμος που δείχνει η ομάδα. Μαθαίνουμε να ακούμε, εξελίσσουμε δημιουργικά τη σκέψη μας και τη φαντασία μας, μαθαίνουμε να συνδιαμορφώνουμε.
No comments:

Post a Comment